ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ

>>Η εταιρεία

Ιστορικό

>>

Σκόπος

Είναι αρχή μας να γνωρίζουμε τον κάθε πελάτη από κοντά και να ακούμε πως μπορούμε να καλύψουμε τις επαγγελματικές ανάγκες του.

Παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές, συνέπεια στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, την εξυπηρέτηση και τον συνεχή και τακτικό έλεγχο, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια αποδοτική και εποικοδομητική συνεργασία, με τα καλύτερα δυνατά οφέλη για τους πελάτες μας.

Η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος του έργου, μας βοηθά να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Οι Αξίες μας:

- η σύγχρονη σκέψη

- η στρατηγική

- η "επικοινωνία" σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Τελευταία Νέα

Ελληνικά συνεργαζόμενα τυπογραφεία
Συνεργάτες τυπογράφοι, εκτυπώνουμε σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα και στέλνουμε Πανελλαδικά Δωρεάν την παραγγελία σας.